(0)
Call us

Verkoopsvoorwaarden

IDENTITEIT

Deze webshop www.slagerijghekiere.be is eigendom van Slagerij Ghekiere

Maatschappelijke zetel:

Slagerij Ghekiere
Heestertplaats 21
8551 Zwevegem
 
Tel. 056 70 69 99

info@slagerijghekiere.be

Ondernemingsnummer: BE0769.623.536

 
TOEPASSINGSGEBIED

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slagerij Ghekiere aan u als consument.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
Als naast deze verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u zich als consument altijd beroepen op de voor u meest voordelige tekst.
U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden vanaf het moment van gebruik van onze website. Onze verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken.

ONLINE AANBOD EN ORDERS

Slagerij Ghekiere probeert op ieder moment de desbetreffende informatie zo duidelijk en correct mogelijk te verstrekken. Indien onze productbeschrijving fouten bevat, dan zullen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht. Slagerij Ghekiere zal deze onjuistheden zo snel mogelijk aanpassen en de goederen terugnemen.
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
Als een product niet beschikbaar blijkt te zijn bij levering, dan kan Slagerij Ghekiere niet verantwoordelijk worden gesteld, en ook niet voor eventuele schade daaruit voortvloeiend. U als klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval kunt u uw bestelling eventueel volledig of gedeeltelijk annuleren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
Een bestelling kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, opgesplitst worden in meerdere orders en dit zonder meerkost. Deze informatie zal aan u als klant worden meegedeeld via mail bij het bevestigen van het eerste deel.
Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Tenzij u er voor gekozen heeft om te betalen bij afhaling in onze winkel.
Om een product aan te kopen, voegt u het artikel in de gewenste hoeveelheid toe aan uw winkelmandje. Indien u tevreden bent over de geselecteerde items, dan kunt u naar de betalingsprocedure overgaan. Indien u al op onze website geregistreerd bent als klant, volstaat het om uw e-mailadres en paswoord in te voeren. Indien nog geen registratie heeft plaatsgevonden, geeft u uw contactgegevens in. Vervolgens vermeldt u het gewenste tijdstip van afhaling in onze winkel. In de laatste stap bevestigt u uw betaling samen met onze verkoopsvoorwaarden. Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.

 
PRIJZEN

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. (tenzij anders vermeld) U komt dus nooit voor verrassingen te staan.
Slagerij Ghekiere aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het weergeven van een foutieve prijs. Wij behouden ons het recht voor om fouten recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. U als klant kunt het order met de nieuwe prijs aanvaarden of indien gewenst uw bestelling annuleren.

 
BETALINGEN

Om een veilige online betaling te waarborgen werken wij samen met Mollie. Zo kunnen we u garanderen dat alle betalingen vlot en uiterst veilig verlopen. Wij gebruiken de beste en meest betrouwbare technologie die momenteel voorhanden is om uw transacties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Al uw persoonlijke gegevens en ook deze van uw kredietkaart worden versleuteld via veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te waarborgen.
Uw kredietkaartnummer wordt op geen enkel moment aan ons meegedeeld.


AFHALINGEN

Afhalingen gebeuren in onze winkel te Zwevegem op afspraak of tijdens onze vaste openingsuren.
Tijdens belangrijke feestdagen voorzien we steeds enkele vaste afhaalmomenten.
Na afhaling, gebeurt het transport steeds op eigen risico. Hou er rekening mee om na afhaling onze producten zo vlug mogelijk terug in de koelkast of vriezer te steken.
Voorzie bij afhaling best een koelbox of koeltas met koelelementen.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens onvoorzichtig, ongekoeld of te langdurig transport.


OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of een verbinding of de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 
INTELLECTUELE EIGENDOM

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 
KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kunt u via de site, ec.europa.eu, een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kunt u ons contacteren via info@slagerijghekiere.be. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag*: 08.00 tot 12.30 u en 14.00 - 18.30 u
Zaterdag: 08.00 tot 12.30 u en 13.30 - 18.00 u
Zondag: 08.00 tot 12.00 u
*Dinsdag gesloten

Ghekiere

Heestertplaats 21
8551 Zwevegem
Tel 056 70 69 99

    
edit afsluiten